Korpilammen hotelli

Puheenjohtajan oikaisu Länsiväylä-lehdessä 22.8.2010 julkaistuun artikkeliin. Julkaistu 4.9.2010.

Länsiväylän toimittaja soitti minulle ja kysyäkseen, onko Kalajärvi-Seuralla virallista mielipidettä Korpilammen tulevasta toiminnasta, vastasin ettei ole, koska asiaa ei ole käsitelty kertaakaan hallituksessa. Tuskin kukaan edes oli kuullut näistä huhuista, koska itsekin kuulin asiasta vasta toimittajalta. On huhuttu, että Korpilammelle oltaisiin suunnittelemassa pakolaiskeskusta, rekkaparkkia tai rakennusmiesten keskitettyä majoitusta.

Kerroin, ettemme ole keskustelleet asiasta kertaakaan hallituksessa, itse kuulin nyt asiasta ensimmäisen kerran. Korpilammen konkurssin jälkeen on tilalle tulevasta toiminnasta ollut puhetta jonkin verran kyläläisten kanssa ja yhtenäinen mielipide on ollut, että toivottavasti paikka säilyy yhteisessä virkistyskäytössä ja on auki kaikille halukkaille, eikä siitä tulisi jonkun tietyn ryhmän suljettu paikka. Näiden keskusteluiden aikana ei ollut edes huhupuhetta, mitä Korpilammen tilalle tulisi.

Painotin asiaa useammankin kerran toimittajalle, että niiden vähien keskusteluiden perusteella, joita olen asiasta käynyt, kenelläkään ei ole mitään *vastaan* eikä *puolesta* tiettyä tahoa vastaan, ainoastaan, että paikka olisi avoinna kaikille halukkaille. Kerroin toimittajalle tämän olevan myös henkilökohtainen mielipiteeni, että minulla ei ole vastaan eikä puolesta mitään tiettyä tahoa kohtaan. Painotin uudestaan, että seurassa asiaa ei ole käsitelty, koska -kuten sanoin- kuulin asiasta ensimmäisen kerran toimittajalta.

Puhettani on vääristelty pahasti, antaen ymmärtää, että suoraan kannatan pakolaiskeskusta, kun nimenomaan painotin, etten ole minkään yksittäisen tahon kannalla, en puolesta, en vastaan.

Mainitsin useampaan kertaan, ettei Kalajärviseura ole kertaakaan keskustellut asiasta. Mainitsin myös useampaan kertaan, käyttäen virkettä 'painotan, ettei minulla tai käymieni vähien keskusteluiden kyläläisten kanssa asiassa, ole oltu puolesta tai vastaan mitään tiettyä tahoa kohtaan, vaan yhtenäinen toivomus on ollut kaikille avoin virkistysalue'.

En voi käsittää, miten 4-5 kertaan sanottu asia on voitu vääristellä näin.

Tulen ottamaan yhteyttä kyseiseen toimittajaan.

Monica Jägermalm
puheenjohtaja
Kalajärvi-seura