Vastine Laboratorion lakkauttamiseen

Puheenjohtaja Monica Jägermalm

Kalajärvi-seura

Vastustatte 8.9.2010 sähköpostikirjeessänne Kalajärven laboratorion lakkauttamista. Kysytte, miten asukkaat pääsevät Samariaan tai muualle laboratorioon. Olette sitä mieltä, laboratorio pitää taata lähipalveluna Kalajärven alueen kasvavalle väestölle.

Alla joukkoliikennekoordinaattorin selvitys joukkoliikenteen periaatteista Espoossa sekä kulkumahdollisuuksista Kalajärveltä aluekeskuksiin:

Kultakin asuntoalueelta on vaihdoton yhteys omaan aluekeskukseen ja Helsingin keskustaan (radan varressa hyväksytään järjestetty vaihto liityntäterminaalissa) sekä kunnan osoittamaan ala-asteen lähikouluun (jos ei sijaitse kävelyetäisyydellä).

Kalajärveltä bussiyhteys on linjalla 82 Espoon keskustaan ja Helsinkiin menoa varten linjoilla 21 ja 29 Leppävaaran sekä linjalla 532 Martinlaakson asemille. Espoon, Leppävaaran ja Martinlaakson asematerminaalissa tapahtuva järjestetty vaihto juniin tai muihin ao. terminaalista lähteviin busseihin rinnastetaan Espoon joukkoliikenteen palveluohjeessa vaihdottomaan yhteyteen.

Kalajärvellä palvelulinjan perustamiselle ei toistaiseksi ole ollut tarpeeksi kysyntää - asutus on kovin harvaa ja hajallaan. Myös etäisyydet ovat pitkiä.

Terveisin

Sinikka Ahtiainen

Joukkoliikennekoordinaattori

Espoon tekninen ja ympäristötoimi

Miksi palveluverkkoa muutetaan?

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 6.4.2009 tuottavuusohjelmasta ja 14.12.2009 palvelujen järjestämisen, palveluverkon uudistamisen ja tilojen hallinnan tehostamisen periaatteista. Sosiaali- ja terveystoimessa valmisteltiin periaatteiden pohjalta uusi palvelukonsepti, ns. palvelumarket-malli. Uudessa palvelukonseptissa pieniä toimipisteitä yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi hyvien liikenneyhteyksien varteen sinne, missä ihmiset muutenkin asioivat. Näissä palvelupisteissä olisi laaja palveluvalikoima ja aukioloajat sekä yhteiset monipuoliset neuvontapalvelut.

Sinne myös keskitetään ne erityisosaamista vaativat palvelut, joita yksittäinen kuntalainen tarvitsee harvoin (esim. lastensuojelu), palvelut jotka hyötyvät toistensa läheisyydestä (lääkäri ja sosiaalityöntekijä) sekä tietyt massapalvelut (iso terveysasema). Myös järjestöjen vertaistoiminnalle tarjotaan puitteet.

Tämän lisäksi espoolaiset saisivat edelleen läheltä niitä palveluja, joita tarvitaan usein (esim. hoitajapainotteinen terveysasema, jalkautuva näytteenotto, rokotuskioski), palveluja vaikeasti liikkuville asiakkaille (esim. 0-1-vuotiaiden neuvola ja ikäihmisten Elä ja asu -keskus) tai palveluja, joihin tarvitaan matala kynnys (esim. päivätoiminta, asukkaiden korttelitilat).

Näiden lisäksi kuntalaiset saavat toivomiaan huomattavasti laajempia sähköisiä asiointipalveluja. Se tarkoittaa nettiajanvarausta, nettineuvontaa, hakemusten jättämistä, hoito-ohjeiden vastaanottamista, omahoitoa ja virtuaalipoliklinikkaa. Mitä useampi kuntalainen asioi sähköisesti, sitä paremmin voidaan tarjota räätälöityä henkilökohtaista palvelua niille, jotka iän tai muun syyn takia tarvitsevat ohjausta ja tukea kasvokkain.

Kehittämisohjelman tavoitteena on siis taata laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut espoolaisille pitkälle tulevaisuuteen. Nykyjärjestelmän ongelmiin haetaan kestäviä ratkaisuja. Joudumme huomioimaan väestön ikääntymisen sekä ennusteet kuntatyöntekijöiden eläköitymisestä ja työikäisten vähenemisestä. Tulevaisuudessa palvelemme kasvavaa ja ikääntyvää väestöä nykyistä pienemmällä työntekijämäärällä. Nykyistä pirstaleista palveluverkkoa ei pystytä ylläpitämään.

Terveysasemapalveluista ja laboratoriosta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 10.6.2010 terveysasematoiminnan palvelumallista ja palveluverkosta. Laboratorioiden keskittäminen isompiin yksiköihin on yksi toimenpide sosiaali- ja terveyslautakunnan kesäkuussa hyväksymässä palveluverkon kehittämisohjelmassa.

Terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi tarvitaan isoja muutoksia, koska samalla kun Espoon väestönkasvu jatkuu ja espoolainen väestö ikääntyy, henkilöstömäärä tulee lähivuosina vähenemään. Eläkkeelle jää enemmän työvoimaa, kuin uusia valmistuu. Jo nyt on jouduttu toistuvasti pienempiä yksikköjä sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. Myös Kalajärvellä tämä koettiin erittäin harmilliseksi, koska sulkemisiin harvoin pystyi varautumaan ennakolta. Samalla isoissakin yksiköissä palvelu on jonoutunut. Toiminta on isommissa yksiköissä selvästi vähemmän haavoittuvaa ja niissä on helpompi turvata palvelun saatavuus ja kohtuulliset odotusajat.

Laboratoriopalvelut kehittyvät niin, että osa näytteistä voidaan ottaa ns. pikatesteinä terveysaseman henkilökunnan toimesta. Tavanomaista näytteenottoa espoolainen käyttää keskimäärin vähemmän kuin kerran vuodessa, käynnit ovat usein suunnitelmallisia eivätkä tapahdu samana päivänä kuin käynti lääkärillä tai hoitajalla. Niille henkilöille, jotka tarvitsevat tiheämpää näytteenottoa järjestetään mahdollisuus näytteenottoon jalkautuvana palveluna Kalajärvellä ja Viherlaaksossa. Kotihoidon henkilökunta voi ottaa näytteitä kotihoidon asiakkailta ja hoivakotien henkilökunta omilta asukkailtaan.

Kalajärven laboratorio on sulkenut ovensa lokakuun alussa. Jalkautuva näytteenotto ja pikanäytteenotto ovat käynnistyneet sovitulla tavalla. Tietoomme ei ole tullut, että muutos olisi aiheuttanut kohtuutonta haittaa asukkaille, mutta toki seuranta-aika on vielä lyhyt. Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja pyrimme etsimään kuntalaisten kannalta mahdollisimman toimivat ratkaisut.

HUSLAB seuraa säännöllisesti laboratorioiden jonotusaikoja. Se kohdentaa nyt resurssejaan uudelleen sekä kehittää toimintatapojaan niin, että tavoitteet toteutuvat odotuksen osalta. Yksi tavoite on, että vähintään 80% asiakkaista odottaa korkeintaan 30 min laboratorion näytteenottoa.

Espoolaiset voivat käyttää nyt ja jatkossakin kaikkia HUSLAB:n toimipisteitä pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa. HUSLAB on itse tiedottanut aktiivisesti asiakkaitaan palveluista ja liikenneyhteyksistä. Liikenneyhteyksistä on jaettu tietoa myös terveysasemilla. Osana laajempaa palveluverkon uudistusta selvitetään myös sitä, miten Espoon sisäiset palvelulinjat palvelevat asukkaita uudistuneessa tilanteessa. Liikuntarajoitteisten on mahdollisuus saada Kelan kuljetustukea terveysasemilla ja laboratorioissa asiointiin.

Espoossa 25.10.2010

Tuula Heinänen

terveyspalvelujen johtaja