Vuosikokoukset

Tule mukaan vuosikokoukseen

Kalajärvi-seuran vuosikokous 21.11. klo 18:00

 

Kalajärviseuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 21.12. klo 18:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiosta.
 8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 9. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.

 

Vuosikokous järjestetään etänä. Linkki kokoukseen on meet.google.com/cpy-yjmy-zyc.

Jos et pysty osallistumaan etänä ja haluaisit osallistua, laita viestiä niin toteutetaan osallistumisesi jotenkin.

Tällä hetkellä Kalajärvi on osallisena monessa muutoksessa;

 • Pohjois-Espoon yleiskaava on hyväksymisvaihessa Espoon valtuustossa,
 • Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen kaavoitus etenee paikallisiin asemakaavoihin,
 • Espoon kaupunki on kehittänyt Ruskatalon Palvelutoria, 
 • Leikkipuistoja on uudistettu,
 • Hyvä näkyviin -kampanjan kautta luotu koululaisille osallistumismahdollisuuksia ja uusia kerhoja ja nuorisotoimintaa ehdotettu kaupungille,
 • Vanha käyttökiellossa ollut yläkoulu purettu, ja Kalajärven koulun uudelleenrakentaminen kilpailutuksessa,
 • Caruna suunnittelee sähköjohtojen siirtämistä maan alle,
 • Vihdintien turvallisuuteen uudistuksia suunnitteilla,
 • Kalajärven keskustassa luhtitalojen tilalle rakennettavat kerrostalot jne.

Seura on mukana tarkasti seuraamassa näitä suunnitelmia sekä pyrkii olemaan mukana suunnittelussa ja asukastilaisuuksien järjestämisessä. Seuralla on vaikuttamismahdollisuuksia, kun asukkaat ovat aktiivisesti seuran toiminnassa mukana.

Lisäksi järjestämme vapaamuotoisempaa koko perheen ohjelmaa ja vuokraamme edullisesti erilaisia välineitä esim. oksahaketin ja mattopesuri.

Tervetuloa siis mukaan vuosikokoukseen sekä seuran toimintaan.

 

Terveisin

Kalajärvi seuran hallitus

Tule mukaan vuosikokoukseemme! 

Torstaina 21. tammikuuta 2021 klo 18 

Ruskatalon kokoustila Ahti

 

Haluamme keskustella kanssasi siitä, mihin suuntaan alueemme kehitystä pitäisi ohjata, ja kuinka ponnekkaasti seuran nimissä toimimme.
Tule mukaan seuran toimintaan ja edesauttamaan yhteisiä asioitamme.

Järjestämme myös mahdollisuuden osallistua kokoukseen etänä ja suosittelemme tätä vaihtoehtoa. Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen kalajarviseura@gmail.com, niin lähetämme sinulle nettikokouksen linkin ennen kokousta.

Ruskatalossa on varattuna iso tila ja siellä pystymme kokoontumaan turvaetäisyyksin. Suosittelemme maskin käyttöä.

Tervetuloa mukaan!

 

Kokouksen asialista:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Kokouksen työjärjestys
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Käsitellään vuosien 2019 ja 2020 toimintakertomukset ja päätetään niiden hyväksymisestä.
 5. Esitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 6. Määrätään vuoden 2021 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus.
 7. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiosta.
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 9. Päätetään toimintasuunnitelma vuoden 2021 loppuun asti
 10. Päätetään talousarviosta vuoden 2021 loppuun asti
 11. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja sekä päätetään johtokunnan vahvuus
 12. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
 13. Käsitellään ehdotetut muutokset seuran sääntöihin
 14. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa vuosikokoukselle esittää.

 

Kalajärvi-seuran vuosikokous

21.11.2023 Klo 19:30 - 21:00

Videoneuvotteluna

 

Tervetuloa Kalajärvi-seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen sähköpostilla osoitteeseen kalajarviseura@gmail.com. Lähetämme linkin kokoukseen osallistumiseen 20.11. mennessä ilmoittautuneille.

Kalajärvellä tapahtuu edelleen paljon sekä nyt että lähivuosina. Suunnitteilla on uusia asuinalueita, Kalajärven keskustan tiiviimpi rakentaminen, Vihdintien turvallisuuden parantaminen jne. Kalajärvi-seura seuraa aktiivisesti kehitystä ja antaa lausuntoja, jotta asukkaiden ääni saadaan päättäjille kuuluville. Seurana meillä on enemmän "painoarvoa". Tule siis mukaan vaikuttamaan kanssamme alueen kehittymiseen!

Tule rohkeasti mukaan toimintaan!

Kokouksessa käsitellään seuran säännöissä määritellyt asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiosta.
 8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 9. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.
PDF-tiedostoKJ_seura_Toimintasuunnitelma_2023.pdf (66 kB)
Kalajärvi-Seuran toimintasuunnitelma 2023
PDF-tiedostoKJ_seura_Toimintasuunnitelma_2024.pdf (60 kB)
Kalajärvi-Seuran toimintasuunnitelma 2024
PDF-tiedostoKJ_seura_Toimintakertomus_2022.pdf (64 kB)
Kalajärvi-Seuran toimintakertomus 2022