Espoon Kalajärvi

Sijainti

Kalajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Vihdintien varrella n. 4 km Kehä-III:lta pohjoiseen. Kalajärven alueeseen kuuluvat Odilampi, Metsämaa, Örkinniitty ja Taka-Niipperi. Kalajärven lähialueita ovat Askisto (Vantaa), Lahnus ja Niipperi.

Alueella on pääosin omakoti- ja pientaloja. Parasta alueella on upea lähellä oleva luonto. Alueen kehitystä on tarkoitus edistää tukemassa kylämäisyyttä, ulkoulu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä kunnioittaa alueemme ainutlaatuista luontoa.


Liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä

Kalajärveltä on hyvät bussiyhteyden sekä Espoon että Helsingin suuntiin. Katso tarkemmin Reittioppaasta:

HSL Reittiopas

Tulevaisuuden näkymät Pohjois-Espoossa

Espoon pohjoisosia halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana tiivistyvää kaupunkirakennetta.

Tällä hetkellä Pohjois-Espoon pinta-alasta on kaavoitettu vain pieni osa. Uusi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on käsittelyssä ja sen myötä alueelle on tarkoitus saada lisää pientaloja, joilla vastataan kovaan pientalojen kysyntään. Tulevassa yleiskaavassa asuinrakentamista mahdollistetaan sekä tehostetaan Kehä III:n ja Vihdintien välisellä alueella, Bodominjärven koillispuolella. Alueen rakennuskanta tulee jatkossakin olemaan pientalovaltaista. 

Vaikka metron ja rantaradan kehitystä painotetaan Espoossa, myös Espoon pohjoisosia halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana tiivistyvää kaupunkirakennetta. Uudessa yleiskaavassa on varaus joukkoliikenneyhteydelle, joka kulkisi Pohjois-Espoosta Leppävaaraan. Suunnitelmissa huomioidaan Pohjois-Espoon arvokkaat kulttuurimaisemat ja virkistysalueet.

Pohjois-Espoon kulkuyhteyksiä kehitetään rakentamalla etelä-pohjoissuuntainen Gobbackantie. Tiestä tulee Perusmäki-Viiskorpi-alueen merkittävin liikenneväylä. Tien rakentaminen on aloitettu ja se etenee, kunhan alueen asemakaavat vahvistuvat.

Teksti Espoon Kaupunki

Tutustu tarkemmin alueen kaavoitussuunnitelmiin.