Kalajärvi kehittyy

Uutinen asukasyhdistyksille


Espoon yleiskaava 2060 tutuksi
− kaavaehdotus tulee nähtäville ja asukasillat starttaavat 3.6.


Kaupunginhallitus päätti 13.5.2024 asettaa Espoon yleiskaava 2060 -kaavaluonnoksen nähtäville.
Kaavaluonnos on nähtävillä 3.6.-3.9.2024. Alkukesän aikana järjestetään eri puolilla Espoota
asukastilaisuuksia, jotka tarjoavat eväitä kaavaluonnoksen kommentoitiin ja tietoa
kaavaluonnoksen sisällöstä koko Espoon sekä eri alueiden osalta. Tässä vaiheessa kaavatyötä
moni asia on vielä avoinna, joten nyt on tärkeä hetki osallistua ja vaikuttaa.


Espooseen laaditaan yleiskaavaa, joka tähtää vuoteen 2060. Kaupunginhallitus päätti yleiskaavan
tavoitteista vuonna 2023. Kaupunkisuunnittelulautakunta alkoi käsitellä tavoitteiden pohjalta
laadittua kaavaluonnosta 28.2.2024 ja näin keskustelu kaupungin kehityksestä tulevina
vuosikymmeninä käynnistyi. Lautakuntakäsittelyn jälkeen asia eteni kaupunginhallitukseen, joka
13.5.2025 päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.


Jo yleiskaavan tavoitteita valmisteltaessa asukkaat ovat olleet mukana. Espoolaisten tietoa ja
näkemyksiä tulevaisuuden Espoosta on kerätty esimerkiksi Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjan
tilaisuuksissa, Mun Espoo kartalla -kyselyllä ja koululaisten tulevaisuustyöpajassa sekä aiemmissa
yleiskaavan asukastilaisuuksissa. Myös asukasyhdistysten työpajasta saatiin runsaasti hyviä
näkemyksiä. Nyt tavoitteiden pohjalta on laadittu kaavaluonnos, ja asukkaiden näkemykset
vaikuttavat myös kaavan seuraavaan vaiheeseen.


Hallittua ja suunnitelmallista kehitystä yleiskaavan avulla


Yleiskaava on strateginen aluevarauskaava. Siinä näkyvät maankäytön suuret linjat ja
yleispiirteiset aluevaraukset, jotka ohjaavat asemakaavoitusta. Yleiskaavan avulla varaudutaan
hallitusti kaupungin kasvuun. Espoo on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti ja kasvun
odotetaan jatkuvan - Espoon asukasluvun arvioidaan kasvavan yli 500 000 asukkaaseen vuoteen
2060 mennessä. Väestönkasvun lisäksi muun muassa ilmastonmuutos, liikenteen murros ja
digitalisaatio muuttavat kaupunkia.


Espoon yleiskaava 2060 -luonnoksen lähtökohtana on kaupungin tasapainoinen kehittäminen niin,
että kaikki viisi kaupunkikeskusta ovat hyvin saavutettavissa ja vetovoimaisia. Kasvua ohjataan
erityisesti raideverkon ympärille. Kaupunginhallitus ja lautakunta tarkensivat kaavaluonnosta siten,
että espoolaisille tärkeitä ominaispiirteitä, kuten pientaloalueita ja virkistysalueita säilytetään.
Joukkoliikenneyhteydet tukevat asuinalueiden kehitystä ja tiivistymistä raideverkon varsilla.
Raideliikenteeseen tutkitaan metron jatketta Kivenlahdesta Kauklahteen, ja Espoon keskuksen ja
Matinkylän välille tutkitaan metro- tai pikaraitiovaihtoehtoja.


Espoon tulevaisuus on yhteinen asia, tervetuloa mukaan asukasiltoihin


Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää kesän aikana yksitoista tapahtumaa, joissa tutustutaan
yhdessä kaavaluonnokseen ja annetaan eväitä sen kommentointiin. Yksi tilaisuuksista pidetään
ruotsiksi ja yksi englanniksi, muut tapahtumat ovat suomenkielisiä.

 • Koko Espoo: Etäinfo 3.6. (tallenne tekstitetään myös ruotsiksi ja englanniksi)
 • Kauklahden alueilta: 4.6. Kauklahden koulu
 • Matinkylän alueilta: 6.6. Ison Omenan kirjaston stage
 • Evenemang på svenska: 10.6 Otaniemen lukio, gymnasiet
 • Tapiolan alueilta: 11.6 Espoon Kulttuurikeskus
 • Vanha Espoon alueilta: 12.6. Omnia, Lehtimäentien toimipiste
 • Pohjois-Espoon alueilta: 13.6. Juvanpuiston koulu
 • Espoonlahden alueilta: 18.6. Lippulaivan kirjasto
 • Leppävaaran alueilta: 19.6. Leppävaaran Laurea
 • Event in English: 19.6., Otaniemen lukio, Upper Secondary School
 • Espoo-päivä: 31.8. Espoo WeeGee

Tarkemmat tapahtumatiedot löydät tapahtumasivulta https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-
rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tapahtumasarja-espoon-yleiskaava-2060-tutuksi
Yhdentoista avoimen yleisötilaisuuden lisäksi järjestetään työpajoja ja muita osallistumisen
mahdollisuuksia muun muassa asukasyhdistyksille, koululaisille, nuorisovaltuustolle ja
maahanmuuttajataustaisille espoolaisille.


Asukasyhdistysten kutsuvierastyöpaja järjestetään loppukesästä Otaniemessä. Kutsut lähetetään
yhdistyksille sähköpostilla. Lisätiedot asukasyhdistysten tapahtumasta mervi.romppanen@espoo.fi


Kysy jo etukäteen yleiskaavasta


Onko sinulla mielessäsi kysymys, johon haluaisit saada vastauksen? Kaupunkisuunnittelukeskus
kerää jo etukäteen asukkaiden kysymyksiä yleiskaavan luonnoksesta. Kyselyyn pääset
vastaamaan 19.6. asti tästä linkistä bit.ly/yleiskaavakysely24


Ennakkoon kerättyjä kysymyksiä käytetään apuna kesän asukastilaisuuksien valmistelussa, jotta
tilaisuuksissa voidaan keskittyä juuri niihin asioihin, jotka asukkaita eniten pohdituttavat.
Yleisimmistä kysymyksistä tehdään lisäksi kysymys-vastaus-sivu yleiskaavan verkkosivuille
espoo.fi/yleiskaava, jonne kootaan tieto ja linkit ajankohtaisiin ja tärkeisiin yleiskaavan 2060:n
asioihin.


Mielipiteen antaminen kaavaluonnoksesta


Yleiskaava 2060:n kaavasivulta osoitteesta https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/espoon-yleiskaava-
2060 löydät kaavan viralliset tiedot kuten nähtäville tulevat aineistot ja ohjeet mielipiteen
antamiseksi.
Yleiskaavan sivulle www.espoo.fi/yleiskaava on tulossa vinkkejä mielipiteen jättämiseen ennen
nähtävilläolon alkamista. Muutakin uutta sisältöä on tekeillä, joten kannattaa käydä tutustumassa
sivuihin.


Voit tutustua kaavaluonnokseen ilman laitetta useissa Espoon toimipisteissä:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu: Tekniikantie 15, Otaniemi
Espoon keskuksen Espoo-info, Entresse
Espoon lahden Espoo-info, Lippulaiva
Kalajärven asiointipiste, Kalajärven palvelutori
Leppävaaran asiointipiste, Sellon kirjasto
Matinkylän asiointipiste, Ison Omenan palvelutori


Yleiskaavan laatiminen on monivuotinen työ, johon kaikilla espoolaisilla on mahdollisuus osallistua.
Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta yleiskaavan asiantuntijat tekevät tarkemman
suunnitelman eli kaavaehdotuksen. Ehdotus tulee asukkaiden kommentoitavaksi arviolta
2025–2026.
 

Pohjois-Espoon visio haaste

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän käydessä asukasillassa Ruskatalolla syyskuun lopulla, hän pyysi aktiivisia alueen asukkaita ja toimijoita tekemään oman esityksen Pohjois-Espoon kehitysnäkymistä. Tämän "Pohjois-Espoon vision" olisi tarkoitus antaa kaupungin virkamiehille, valituille luottamusmiehille sekä muille alueen kehityksestä vastaaville toimijoille kuva siitä, miten me asukkaat itse koemme asuinalueemme tulevaisuuden ja miten sitä pitäisi kehittää. Visio antaa taustatietoa myös uuden Pohjois-Espoon yleiskaavan suunnittelijoille.

Lähtötilanteen realiteettina on toki se tosiasia, että Espoon isoimmat kehityshankkeet liittyvät radanvarsien aluekeskuksiin metro- ja junaratojen varsille. Tulisiko näin ollen "heittää pyyhe kehään" ja todeta, ettei tänne pohjoiseen mitään uusia asumuksia, palveluita tai infrastruktuuria tulla kehittämään, kun kaikki rahat ja resurssit menevät etelän megalomaanisiin hankkeisiin?

Palveluiden turvaaminen edellyttää kasvua

Kalajärvi-seuran mielestä Pohjois-Espoota ja erityisesti tätä "koillista nurkkaa" voi ja tulisi kehittää. Haluamme varmistaa julkisten palveluiden (terveydenhoito, koulut jne,) pysymisen ja jopa paranemisen alueella sekä luoda uusia mahdollisuuksia yksityisille yrittäjille ja muille kaupallisille palveluille. Näiden toteutuminen edellyttää toki, että saamme alueelle lisää asuk-kaita ja infrastruktuuri tukee kasvua.

Tuumasta toimeen

Kalajärvi-seura tarttui kaupunginjohtajan haasteeseen ja päätti työstää yhdessä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa "Pohjois-Espoon vision". Perustettuun työryhmään kuuluvat henkilöt edustavat laajasti alueen aktiiveja organisaatioita, harrastusjärjestöjä ja yrityksiä, asukkaita tietenkään unohtamatta. Visio koostuu kolmesta pääsuuntaviivasta; asutus, maankäyttö ja kaavoitusasiat, julkiset ja kaupalliset palvelut sisältäen harrastus- ja virkistysmahdollisuudet sekä liikenneväylien ja -yhteyksien kehittämisen. Visio on rajattu koskemaan maakuntakaavassakin rakentamisen ja kehittämisen alueeksi kuvattua koillista osaa Espoosta eli Kalajärven paikalliskeskusta ja sen lähialueita. Alue rajautuu pääosiltaan Vihdintien ja sen läheisyyteen sekä Kehä III:n muodostamaan kulmaukseen. Harvempaan asuttu luoteinen osa Espoota on rajattu pois tästä tarkastelusta alueen uniikin erämaa ja luonto-ulottuvuuden vuoksi.

Valmista tuli

Työn edistyessä se esiteltiin myös muille lähialueemme asukasyhdistyksille. Mukaan yhteistyöhön ja "allekirjoittajaksi" tuli näin myös Vanhankartanon ja Odilammen omakotiyhdistykset. PE Visio 2040 esitys on nyt valmis ja on tuoreltaan esitelty kaupunginjohtajalle ja mm. Ely-keskukselle. Seuraavaksi tavataan sekä kaupungin virkamiehiä että vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä ja muita alueen toimijoita.

PE Visio 2040 -esitys löytyy täältä.


 

Kalajärvestä suunnitellaan vartin kaupunkikylää

Kalajärvelle suunnitellaan vartin kaupunkikylää | Espoon kaupunki