Kalajärvi kehittyy

Pohjois-Espoon visio haaste

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän käydessä asukasillassa Ruskatalolla syyskuun lopulla, hän pyysi aktiivisia alueen asukkaita ja toimijoita tekemään oman esityksen Pohjois-Espoon kehitysnäkymistä. Tämän "Pohjois-Espoon vision" olisi tarkoitus antaa kaupungin virkamiehille, valituille luottamusmiehille sekä muille alueen kehityksestä vastaaville toimijoille kuva siitä, miten me asukkaat itse koemme asuinalueemme tulevaisuuden ja miten sitä pitäisi kehittää. Visio antaa taustatietoa myös uuden Pohjois-Espoon yleiskaavan suunnittelijoille.

Lähtötilanteen realiteettina on toki se tosiasia, että Espoon isoimmat kehityshankkeet liittyvät radanvarsien aluekeskuksiin metro- ja junaratojen varsille. Tulisiko näin ollen "heittää pyyhe kehään" ja todeta, ettei tänne pohjoiseen mitään uusia asumuksia, palveluita tai infrastruktuuria tulla kehittämään, kun kaikki rahat ja resurssit menevät etelän megalomaanisiin hankkeisiin?

Palveluiden turvaaminen edellyttää kasvua

Kalajärvi-seuran mielestä Pohjois-Espoota ja erityisesti tätä "koillista nurkkaa" voi ja tulisi kehittää. Haluamme varmistaa julkisten palveluiden (terveydenhoito, koulut jne,) pysymisen ja jopa paranemisen alueella sekä luoda uusia mahdollisuuksia yksityisille yrittäjille ja muille kaupallisille palveluille. Näiden toteutuminen edellyttää toki, että saamme alueelle lisää asuk-kaita ja infrastruktuuri tukee kasvua.

Tuumasta toimeen

Kalajärvi-seura tarttui kaupunginjohtajan haasteeseen ja päätti työstää yhdessä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa "Pohjois-Espoon vision". Perustettuun työryhmään kuuluvat henkilöt edustavat laajasti alueen aktiiveja organisaatioita, harrastusjärjestöjä ja yrityksiä, asukkaita tietenkään unohtamatta. Visio koostuu kolmesta pääsuuntaviivasta; asutus, maankäyttö ja kaavoitusasiat, julkiset ja kaupalliset palvelut sisältäen harrastus- ja virkistysmahdollisuudet sekä liikenneväylien ja -yhteyksien kehittämisen. Visio on rajattu koskemaan maakuntakaavassakin rakentamisen ja kehittämisen alueeksi kuvattua koillista osaa Espoosta eli Kalajärven paikalliskeskusta ja sen lähialueita. Alue rajautuu pääosiltaan Vihdintien ja sen läheisyyteen sekä Kehä III:n muodostamaan kulmaukseen. Harvempaan asuttu luoteinen osa Espoota on rajattu pois tästä tarkastelusta alueen uniikin erämaa ja luonto-ulottuvuuden vuoksi.

Valmista tuli

Työn edistyessä se esiteltiin myös muille lähialueemme asukasyhdistyksille. Mukaan yhteistyöhön ja "allekirjoittajaksi" tuli näin myös Vanhankartanon ja Odilammen omakotiyhdistykset. PE Visio 2040 esitys on nyt valmis ja on tuoreltaan esitelty kaupunginjohtajalle ja mm. Ely-keskukselle. Seuraavaksi tavataan sekä kaupungin virkamiehiä että vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä ja muita alueen toimijoita.

PE Visio 2040 -esitys löytyy täältä.


 

Kalajärvestä suunnitellaan vartin kaupunkikylää

Kalajärvelle suunnitellaan vartin kaupunkikylää | Espoon kaupunki