Asukaspuisto

Hiirisuon asukaspuiston suunnittelualue. Lähde: Espoon kaupungin tiedote 29.7.2009

Asukaspuisto on avoin kohtaamispaikka asukkaille. Asukaspuistoissa on lasten leikkipuistoja leluineen sekä sisätiloja, jotka ovat asukkaiden yhteisessä käytössä. Asukaspuistoissa työskentelee kaupungin työntekijöitä, jotka järjestävät asukkaille vapaan toiminnan lisäksi ohjattua toimintaa yhdessä asukkaiden kanssa.” Wikipedia

Kalajärvellä on odotettu asukaspuistoa jo vuosikausia. Espoon kaupunki on jo pitkään suunnitellut Hiirisuon asukaspuiston rakentamista Kalajärven keskustaajamassa sijaitsevalle Hiirisuon niittyaukealle Niipperintien ja Pohjoisentien risteyksen tuntumaan. Alue on asemakaavassa varattu virkistyskäyttöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi Hiirisuon asukaspuiston hankesuunnitelman jo vuonna 2003. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.12.2007 vuosien 2008-2012 talousarviossa ja -suunnitelmassa määrärahan puiston suunnitteluun ja rakentamiseen vuosina 2008-2009 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi asukaspuiston luonnokset kokouksessaan 29.10.2008. Tuolloisen aikataulun mukaan rakentamisen piti alkaa huhtikuussa 2009 ja valmistua joulukuussa 2009.

Suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuudessa 20.8.2009 teknisen keskuksen tiloissa. 29.7.2009 päivätyn Espoon kaupungin tiedotteen mukaan tavoitteena on aloittaa puiston rakennustyöt keväällä 2010.

Tähän asti kaikki vaikutti hyvältä, mutta! 14.9.2009 kaupunginhallituksen esityslistalla oli aloitusluvan myöntäminen Hiirisuon asukaspuiston rakentamiselle. Esittelijä kuitenkin poisti asian kokonaan esityslistalta, kun alunperin oli esittänyt ettei aloituslupaa myönnettäisi pöytäkirja. Kaupunginhallituksen jäsen Jaana Leppäkorpi (sd) kertoo blogissaan että ”asukaspuiston tarjouskilpailussa on tapahtunut kömmähdys ja se joudutaan suorittamaan uudelleen”. Leppäkorpi jatkaa: ”Iso riski on kuitenkin, että tuo asukaspuisto jää odottamaan uusia kaava-alueita ja niiden valmistumista ennen kuin rakennustöitä aloitetaan.”

Nyt on kaikkien Kalajärveläisten aika herätä puolustamaan kauan kaivattua puistoa! Kalajärvi-Seura pyrkii vaikuttamaan suoraan virkamiehiin ja päättäjiin, mutta tässä asiassa tarvitaan myös joukkovoimaa. Näytetään yhdessä että asukaspuistoa todella halutaan nyt, eikä vuosien päästä. Pohjois-Espoota ei saa unohtaa Espoon kehittämisessä. Asukaspuiston rakentamiselle pitää osoittaa määrärahat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti mahdollisimman pian. Puisto on jo nyt myöhässä, eikä sitä saa aiheettomasti enää viivästyttää. Mikäli viivytyksen syynä oli puutteet tarjouskilpailussa, tulee järjestää uusi tarjouskilpailu, jotta työt pääsevät alkamaan niin pian kuin mhdollista.

Kalajärvi-Seuran www-sivuilla tullaan kertomaan miten seura pyrkii edistämään puiston rakentamista ja miten itse kukin voi osallistua ja vaikuttaa. Isommista tapahtumista ilmoitetaan tarvittaessa myös postilaatikoihin jaettavalla tiedotteella.
 

Päivitys 19.4.2010

Hiirisuon asukaspuisto ei ole mukana kaupunginvaltuuston 4.12.2009 hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa, eikä vuosien 2010-2014 investointiohjelmassa pöytäkirja. Hanke on siis yksinkertaisesti hyllytetty kaikista aikaisemmista päätöksistä huolimatta! Kyse ei ollut mistään kilpailuttamisvirheestä.

Nyt on aika toimia puiston puolesta!