Kalajärvenkallioiden kaava

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille

Kalajärvi-Seura on seurannut alueen kaavoitushankkeita (mm. Kalajärvi II ja Kalajärvenkalliot). Kalajärven asukkaat ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita pitämään ja kehittämään alueen palveluita (mm. kaupalliset palvelut, koulut, päiväkodit, terveyskeskus, kirjasto, nuorisotila, kuntosali, yhteispalvelupiste, jne.), joita varten luonnollisesti tarvitaan tietyn kokoinen asukaspohja. Olemmekin yleisesti ottaen tyytyväisiä siitä, että Pohjois-Espoon ja Kalajärven aluetta kehitetään ja tänne on kaavoitettu lisää asutusta. Toivoisimme kuitenkin, että kaavoitusta ei toteutettaisi alueen luontoarvojen kustannuksella. Olisi suotavaa, että lisäasutusta kaavoitettaisiin mahdollisuuksien mukaan nykyasutukseen lomaan, jolloin alueen luonto jäisi parhaiten hyödynnettäviksi kaikkien asukkaiden virkistyskäyttöön.

Toivoisimmekin, että kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet kiinnittäisivät huomioita seuraaviin seikkoihin harkitessaan Kalajärvenkallioiden kaavoitusta.

1. Kalajärvenkallioiden luontoarvioista ei ole teetetty kattavaa luontoselvitystä, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta on luvannut tehdä; kirjattu lautakunnan pöytäkirjaan 24.5.2006. Esityksessä mainittu Environ luontoselvitys on vuodelta 2005.

2. Luontoselvityksissä ei ole kaavoitusta suunniteltaessa selvitetty lähes 100 talon rakentamisen vaikutusta Kalajärven järveen. Kalajärvi on matala järvi, jonka keskisyvyys on vain 1,2 metriä. Kalajärven tila on Espoon järvien keskitasoa. Järven tila voi kuitenkin muuttua, mikäli järven ympärille tulee lisää asutusta ja virkistyskäyttö kasvaa. Järvelle vuonna 1999 laaditussa kunnostussuunnitelmassa tärkeimpänä seikkana mainitaan haja-asutuksesta tulevan kuormituksen pienentäminen.

3. Valtakunnallisesti tärkeä metsäekologinen yhteys Nuuksion järviylängön ja Vestra-Petikon välillä on jätetty vaille riittävää huomiota alueen kaavoitusta suunniteltaessa. Näiden kahden valtakunnallisesti arvokkaan luonto- ja viheralueen välinen metsäekologinen yhteys on kapein ja siten haavoittuvin juuri Kalajärven kohdalla. Metsäekologinen käytävä liittyy Kalajärvenkallioiden ja Kalajärvi II kaava-alueisiin.

Lisäksi mielestämme Kalajärvenkallion asemakaavaehdotuksessa ei ole huomioitu alueen liikenneyhteyksien parantamista, erityisesti Vihdintien liittymän turvallisuutta riittävästi. Suunniteltu uusi asutus lisää merkittävästi liikennettä Kalajärventieltä Vihdintielle, ja liittymän turvattomuus entisestään korostuu. Suunnitelmissa on esitetty Kalajärventien liikenteen ohjaamista Hiirisuontien-Pohjoisentien-Ruskatien-Niipperintien kautta Vihdintielle. Tällöin liikenne ohjattaisiin lähes Kalajärven koulun pihan kautta, heikentäen lasten koulumatkan turvallisuutta. Vihdintien liittymän ja koulun ja päiväkodin kautta ohjattavan liikenteen osalta on kirjelmöity aiemminkin ja nämä ongelmat ovat yhä ratkaisematta. Näin ollen mielestämme kaavaa ei kannata tällaisenaan tuoda uudelleen nähtäville ennen kuin liikennejärjestelyt on ratkaistu kestävällä ja turvallisella tavalla.

Kuten ehkä olette tietoisia, Kalajärvekallioiden kaavaa on valmisteltu jo kahdella aikaisemmalla valtuustokaudella ja molemmilla kerroilla lautakunta on päättänyt luopua siitä. Tällä kaudella lautakunta on edennyt paljon pitemmälle, ja esiin on tullut vain lisää ongelmia, joita kaava aiheuttaisi.

Kalajärvi-Seura on asumismuodosta riippumaton kaupunginosayhdistys, jonka tavoitteena on lähiympäristön kehittäminen, viihtyisyyden parantaminen ja asukkaiden edunvalvonta.

Kalajärvi-Seuran puolesta 5.5.2010

Monica Jägermalm

puheenjohtaja