2021

KALAJÄRVEN KASVILLISUUSKARTOITUS KERTOO PUHTAASTA JÄRVESTÄ

 

Espoon Röylän Kalastuskunta ry teetätti kesällä 2021 laajan järvitutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää miksi Kalajärvessä on viime vuosina esiintynyt selkeästi enemmän kasvillisuutta ja mitä toimenpiteitä tilanne voisi vaatia. Röylän kalastuskunnan jäsenet ovat pääosin Kalajärven ympäristön kiinteistöjä, joiden keskuudessa järven kasvillisuuden runsastuminen on herättänyt huolta ja erilaista toimeliaisuutta oman järven puhtaana pitämiseksi. Myös tulevat Kalajärven kallioiden rakentamishankkeen vaikutukset ovat tuoneet oman lisänsä järven kestokyvyn ja tilanteen selvittämiseksi.

 

järvitutkimus tehtiin Elokuussa 2021. Järvi jaettiin yhdeksään tutkimuslinjaan, joiden kasvillisuus kartoitettiin pinnasta pohjaan asti. Linjoilta arvioitiin eri lajien yleisuus ja peittävyys. Lajien lisäksi arvioitiin rannan luontotyypit ja pohjan laatu. Tutkimukseen kuului myös järven kasvillisuusvyöhykkeiden kartoittaminen ja hoitosuositukset. Hoitosuositukset olivat ehkä tutkimuksen tärkeintä antia Kalajärven rannan asukkaille, sillä näiden perusteella voidaan hakea lupaa jatkotoimenpiteille, kuten ruoppaukselle tai niitoille.

 

Tutkimuksen lopputulokset olivat pääpiirteissään positiivisia. Kalajärvi on pysynyt vuosikymmeniä melko karuna järvenä veden alhaisen pH arvon vuoksi. Happamuuden noustessa kohti neutraalia tavoitearvoa, monet kasvit ovat yleistyneet, ilman että veden laatu sinällään olisi muuttunut. Ehkä uutena asiana tutkimuksessa nousee esiin että Kalajärven syvemmillä alueilla esiintyy näkinpartaisleviin kuuluvaa hauensilopartaa, joka mattomaisena peittää pohjaa ja estää tehokkaasti pinnalle nousevien kasvien leviämistä. Hauensilopartakasvustoilla on todennäköisesti tärkeä pohjasedimenttiä ja ravinteita sitova rooli niillä alueilla jossa vesikasveja esiintyy nyt vähemmän.

 

Tutkimuksen johtopäätelmänä niittoja ja ruoppauksia tulisi tehdä vain pienimuotoisesti, lähinnä uimarantojen ja rantalaitureiden ympäriltä niiden käytön mahdollistamiseksi. Kalajärven kasvillisuus muodostuu pääosin kelluslehtisistä kasveista kuten ulpukka ja uistinvita, jotka voidaan poistaa niittämällä, mutta vesikasvien versot kasvavat usein nopeasti takaisin vahvan ja ravinnepitoisen juurakkonsa avulla. Monia kelluslehtisiä lajeja onkin vaikea saada häviämään niittämällä, mutta vuosittain toistuvilla niitoilla voidaan ehkäistä kasvustojen laajentumista ja tihentymistä.

 

Espoon Röylän Kalastuskunta on saanut tukea tutkimuksen tekemiseen ELY-keskukselta ja Espoon kaupungilta ja jakaa mielellään tulokset myös kaikkien kalajärveläisten nähtäville. Oheisessa liitteessä tutkimus kokonaisuudessaan.

ENV2454 Espoon Kalajärven kasvillisuuskartoitus ja niittosuunnitelma.pdf

 

Performance art project NAINEN ABATJOUR

Kalajärven palvelutori, Ruskaniitty 4

Tiistaina 28.9. klo 16 ja 17 

 

Performance art project NAINEN ABATJOUR, supported by Taiteen Edistämiskeskus - Taike, that will have two reruns on 28.9.2021 at 4 PM and 5 PM in Kalajärvi, at Kalajärvi-Sali.

Koronarokotus ilman ajanvarausta
Kalajärven palvelutorilla

 

Keskiviikkona 15.9. klo 9–15.30

 

Tule hakemaan ensimmäinen koronarokotteesi ilman ajanvarausta. Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus! Rokotus on ilmainen.


espoo.fi/koronarokotus

 

Kalajärvi-seuran kunnallisvaalitentti

 

Kalajärvi-seura järjesti 26.5.2021 vaalitentin lähialueen ehdokkaille. Tallenne on katsottavissa YouTubessa: 

https://youtu.be/CqZivnQ_AcA

Tilaisuuden juonsi Monna Tervo. Ehdokkaista mukana paneelissa olivat:

  • Ari Ampuja, Perussuomalaiset
  • Liisa Kivekäs, SDP
  • Camilla Lindy, Vihreät
  • Nina Siivola, RKP
  • Janne Tähtikunnas, Kokoomus