Espoon Yleiskaava 2060 kaavaluonnoksen kommentointi

Aika: 3.6.-3.9.2024
Paikka: espoo.fi/yleiskaava

Espoon yleiskaava 2060 tutuksi
− kaavaehdotus tulee nähtäville ja asukasillat starttaavat 3.6.
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2024 asettaa Espoon yleiskaava 2060 -kaavaluonnoksen nähtäville.


Kaavaluonnos on nähtävillä 3.6.-3.9.2024. Alkukesän aikana järjestetään eri puolilla Espoota
asukastilaisuuksia, jotka tarjoavat eväitä kaavaluonnoksen kommentoitiin ja tietoa
kaavaluonnoksen sisällöstä koko Espoon sekä eri alueiden osalta. Tässä vaiheessa kaavatyötä moni asia on vielä avoinna, joten nyt on tärkeä hetki osallistua ja vaikuttaa.

Kalajärvi-seura on aktiivisesti mukana. Välitämme kaikki osallistumismahdolisuudet ja tiedotteet myös Facebook -sivullemme sekä Instagramiin.

Liitteet