ELY-keskus vastustaa Lommilan kauppakeskusta

10.12.2012

Espoon Lommilaan suunnitellun suuren kauppakeskuksen ympäristövaikutukset ovat haitallisia, tiedottaa Uudenmaan Ely-keskus.

Uudenmaan Ely-keskuksen mukaan haitalliset ympäristövaikutukset liittyvät lisääntyvään henkilöautoliikenteeseen ja päivittäistavarakaupan sekä muiden kaupallisten palveluiden mahdolliseen heikentymiseen erityisesti Espoon keskuksessa. Hankkeesta ei Ely-keskuksen päätöksen mukaan tarvitse kuitenkaan tehdä erillistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), koska vaikutuksia on jo selvitetty ja eri tahoja kuultu asemakaavan muutostyön yhteydessä.

Kesko Oyj:n ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n suunnitelma kauppakeskus sijoittuisi Turunväylän, Kehä III:n ja Espoontien rajaamaan kolmioon noin 1,5 kilometrin etäisyydelle Espoon keskuksesta pohjoiseen. Asemakaavaehdotuksen perusteella liikerakennusten korttelialueelle saa rakentaa yhteensä 110 000 kerrosneliömetriä (k-m2) tiloja, joista päivittäistavaralle on osoitettu 8 800 k-m2. Tämä mahdollistaa kaksi hypermarkettia, mikä on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmissa suunnitelmissa.

Aikaisemmin rakennusoikeus oli porrastettu ajallisesti niin, että aluksi rakennetaan tiloja enintään 60 000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan osuus on 4 000 k-m2. Porrastaminen olisi antanut aikaa koko alueen sopeutumiselle muutokseen muun muassa väestömäärän ja ostovoiman kasvun myötä. Näin toteutettuna rakentamishanke ei olisi aiheuttanut merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Espoon kaupunginhallituksen kanta on, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely edelleenkään ole tarpeellinen. Myös Kesko ja HOK-Elanto ovat todenneet, ettei esille ole tullut mitään sellaista uutta, jonka perusteella YVA-menettelyn tarvetta olisi arvioitava uudelleen.