Antinmäen kaava käsitelty KHO:ssa - kaava ei ole lainvoimainen

16.12.2012

Ely-keskus on valittanut Antinmäen kaavasta ja Espoo puolestaan on antanut vastineen Ely-keskuksen valituksesta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Espoon vastineen. Ely-keskuksen valituksen perusteluina oli mm. se, että kaava ei ole yleiskaavan mukainen joka on suurimmalta osin määritelty maa- ja metsätalous alueeksi.

Lainaus Espoon sivuilta: "Korkein hallintooikeus on tutkinut Espoon tekemän valituksen hallinto-oikeuden 30.1 2.2011 antamasta päätöksestä. KHO päätti 1 .11 .201 2, että valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. Näin ollen kaava ei koskaan tule lainvoimaiseksi." Päätöksen vaikutus saattaa olla suuri ja se saattaa vaikuttaa myös kaikkeen muuhun kaavoitukseen ja rakentamiseen Pohjois-Espoossa. Pohjois-Espoon puheenjohtajat ovat sopineet yhteistyöstä, jossa selvitetään valituksen mahdollisia seurauksia koko alueen rakentamiseen ja kehittämiseen.