Rekisteriseloste

GDPR REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Kalajärvi-seura ry

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Tommy Lindgren

Sähköposti: kalajarviseura@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Kalajärvi-seuran jäsenrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään yhdistyksen laskutukseen, jäsenkommunikointiin ja laitteiden vuokraamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, jäsennumero, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi, muut perheenjäsenet.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan yhdistyksen jäseneksi alettaessa ja jäsenyyden aikana rekisterinpitäjälle/yhdistykselle tehdyistä ilmoituksista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).